Sprovođenje

WEglobal

Kompanija WEglobal, koja predvodi konzorcijum, ima dugogodišnje iskustvo u pružanju podrške sprovođenju reformi obrazovanja. 

Konsultanti

Willem Kolthof

Vođa tima

Peter Debreczeni

KE2 - Ekspert za izradu politika zasnovanih na dokazima

Maja Milenković

KE3 - Komunikacije i vidljivost

Aleksandar Djordjević

Savetnik za komunikacije