O projektu

section-cover

O čemu se radi

Evropska unija prepoznaje obrazovanje kao osnov napretka svakog društva. Zbog toga EU pruža podršku Srbiji u sprovođenju reforme obrazovanja.

Projekat Podrška EU za reformu obrazovanja u Srbiji - REdiS 2030

Prepoznajući važnost obrazovanja za rešavanje društvenih i ekonomskih izazova, Evropska unija pruža podršku Srbiji u sprovođenju reforme obrazovanja.

Projekat REdiS 2030 deo je Ugovora o reformi sektora obrazovanja, kojim se podržava pružanje kvalitetnih obrazovnih mogućnosti, u skladu sa potrebama tržišta rada.

Aktivnosti projekta

 • Jačanje kapaciteta krovnih obrazovnih ustanova, sa ciljem bolje koordinacije, saradnje i primene sektorskog pristupa,
 • Kreiranje javnih politika na osnovu podataka, efikasnije praćenje i izveštavanje o sistemu obrazovanja, i podršku izradi novog strateškog okvira za razvoj obrazovanja do 2030. godine,
 • Mehanizme za osiguranje kvaliteta na svim nivoima obrazovanja,
 • Unapređenje informisanosti građana o toku reforme obrazovanja, 
 • Uspostavljanje dijaloga o obrazovnim politikama sa svim relevantnim akterima.


Sektor
 • Obrazovanje
EuropeAid referenca
EuropeAid/139264/DH/SER/RS
Komponente
 • Jačanje institucionalnih i kadrovskih kapaciteta glavnih institucija da primene sektorski pristup u sektoru obrazovanja
 • Podrška unapređivanju kreiranja politika zasnovanih na dokazima, praćenju i izveštavanju u oblasti obrazovanja
 • Podrška unapređivanju mehanizama osiguranja kvaliteta u sistemu obrazovanja
 • Podrška širenju svesti o vidljivosti reforme obrazovanja i njene dobrobiti za građane Srbije
 • Podrška sprovođenju SRPC u obrazovanju i održavanju kontinuiranog dijaloga o politici
Grad / Region
Beograd/Srbija
EU donacija
2.700.000 €
Pregovaračko poglavlje
 • 26 - Obrazovanje i kultura
Vreme implementacije
Mart 2019. - Mart 2023.
Korisnik
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Implementiran od strane
Konzorcijum koji vodi WEglobal