OBUKE O SAMOVREDNOVANJU RADA ŠKOLA

11. Novembar 2022.

Stručnjaci projekta „Podrška EU za reformu obrazovanja u Srbiji – Redis 2030“, koji kontinuirano pružaju podršku  sprovođenju reforme u oblasti obrazovanja, završili su seriju obuka školskih timova za jačanje kapaciteta za samovrednovanje rada škola. Obuku je pohađalo 537 učesnika iz 113 škola iz svih Školskih uprava u Srbiji. Odabir škola izvršili su savetnici Školskih uprava na osnovu ranije uspostavlenih kriterijuma. 

Zbog velikog broja učesnika iz cele Srbije obuke su održane onlajn. Obuke su ocenjenje kao veoma korisne, jer su pružile informacije i preporuke za dalji rad u procesu samovrednovanja. Na osnovu takve procene učesnika, savetnika Školskih uprava, kao i predstavnika Ministarstva prosvete, program je akreditovan i nalazi se na listo obuka od javnog značaja.