Konsultacije o okviru Strategije obrazovanja do 2027. održane i u Nišu

27. Februar 2020.

Posle prvih konsultacija održanih u Beogradu, stručnoj javnosti iz južnog dela Srbije predstavljen je okvir Strategije obrazovanja i vaspitanja do 2027. godine. Na konsultacijama održanim u zgradi Univerziteta u Nišu, predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja i Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja prezentovali su deo koji se odnosi na predškolsko i osnovno obrazovanje, njegove ciljeve, prioritete, metodologiju, kao i mere i aktivnosti za ostvarivanje ciljeva strategije.

Cilj konsultacija jeste da se stručna javnost aktivno uključi u proces stvaranja strategije i da svojim konstruktivnim predlozima, sugestijama i komentarima, koji su utemeljeni na praksi, doprinese kvalitetu konačnog dokumenta, Strategije obrazovanja i vaspitanja, čije je usvajanje planirano za kraj 2020. godine. Svoja zapažanja i predloge na konsultacijama u Nišu izneli su predstavnici osnovnih škola, školskih uprava, strukovnih saveza i društava, kao i predstavnici sindikata.  Nakon prvog dela konsultacija o predškolskom i osnovnom obrazovanju, u martu će biti nastavljeno predstavljanje dela okvira o srednjoškolskom obrazovanju.