Mogućnosti i izazovi komuniciranja reforme obrazovanja

6. Februar 2020.

Korisnici projekta REDIS 2030 - podrška EU reformi obrazovanja u Srbiji, utvrdili su mogućnosti i izazove koji se odnose na komunikaciju reforme obrazovanja.

Tokom radionice  snage su udružili predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, Nacionalnog akreditacionog tela, Agencije za kvalifikacije i Nacionalnog prosvetnog saveta.

Ciljevi Strategije razvoja obrazovanja

Kroz aktivno učešće i zdravu debatu učesnici su razmatrali, kroz SWOT analizu (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats - snage, slabosti, prilike, pretnje), četiri cilja koja su postavljena u Strategiji razvoja obrazovanja u Republici Srbiji do 2020. godine:

  • Povećanje kvaliteta procesa i ishoda obrazovanja do maksimalno dostižnog nivoa – onog koji proističe iz naučnih saznanja o obrazovanju i ugledne obrazovne prakse.
  • Povećanje obuhvata stanovništva Srbije na svim obrazovnim nivoima, od predškolskog vaspitanja i obrazovanja do celoživotnog učenja.
  • Dostizanje i održavanje relevantnosti obrazovanja, posebno onog koje se potpuno ili delimično finansira iz javnih izvora, tako što će se struktura sistema obrazovanja usaglasiti sa neposrednim i razvojnim potrebama pojedinaca, ekonomskog, socijalnog, kulturnog, istraživačkog, obrazovnog, javnog, administrativnog i drugih sistema.
  • Povećanje efikasnosti upotrebe svih resursa obrazovanja, odnosno završavanje obrazovanja u predviđenom roku, sa minimalnim produžetkom trajanja i smanjenim napuštanjem školovanja.

Učesnici su imali priliku da se posvete svakom od ciljeva koji su postavljeni u Strategiji, da ga sagledaju kroz različite prizme i daju odgovore na pitanja SWOT analize. Na ovaj način, dobili su bolji uvid u izazove, prednosti kao i najbolje puteve za rešavanje stavki koje predstavljaju izazov. Takođe, učesnici su pružili predloge i podržali dobra rešenja.

Rezultat rada bila je lista ključnih stavki koje su od značaja za strateško planiranje daljeg komuniciranja sprovođenja reforme obrazovanja u Srbiji i podrške koju pruža EU.