Nastaviti reforme u obrazovanju

5. Novembar 2021.

Evropska unija nastavlja da prati rezultate reformi u oblasti obrazovanja kao deo procesa evropskih integracija Srbije, rekao je ambasador EU u Srbiji Emanuele Žiofre na Četvrtom strateškom dijalogu na visokom nivou u oblasti obrazovanja.

Šef Delegacije EU u Srbiji ocenio je da je ovo važan tranzicioni period i za Srbiju i za EU, u kontekstu globalnih izazova. Imajući to u vidu, evropske institucije u prethodnom periodu donele su niz dokumenata sa preporukama i smernicama za unapređenje sistema obrazovanja.

Ambasador Žiofre pozdravio je učešće Srbije u programima kao što su Erazmus + i Horizont 2020. Takođe je ocenio da ovakvi sastanci predstavljaju primer dobre prakse za razmenu stavova i dobar primer kontinuiranog dijaloga, uz učešće civilnog društva i međunarodnih partnera.

Ambasador je naveo i da je potrebno da Srbija nastavi da radi na ključnim pitanjima kao što je sistemska podrška deci iz ranjivih kategorija i da je potrebna dodatna podrška ranom obrazovanju.

Potreban je i dalji rad na uspostavljanju koherentnog informacionog sistema koji će uključivati i međunarodne indikatore i postizanju pune usklađenosti mehanizma obezbeđivanja kvaliteta u visokom obrazovanju sa preporukama Evropske asocijacije za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA).

Evropska komisija u Izveštaju ocenjuje da je Srbija na dobrom nivou razvijenosti u oblasti obrazovanja i mladih, što se ocenjuje kroz Poglavlje 26. Komisija pozdravlja novu obrazovnu strategiju do 2030. godine i nameru da se obezbedi nastavak u implementacijij reforme, nadovezujući se na evaluaciju ranijih rezultata. Međutim, ocenjeno je da bi procena finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje akcionog plana treba da bude konzistentnija i da jasnije istakne potrebu za dodatnim sredstvima za implementaciju reforme.

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić izrazio je zadovoljstvo rezultatima koji su postignuti u oblasti obrazovanja u proteklih godinu dana, kao i zbog toga što je Evropska unija te napore prepoznala i podržala.

„To je potvrđeno i uspešnom realizacijom najvećeg dela aktivnosti koje su planirane i podržane iz sredstava takozvane Sektorske budžetske podrške, kao modaliteta Instrumenta pretpristupne pomoći EU (IPA), koji je i osmišljen tako da osnaži upravo sistemski pristup realizaciji strateških ciljeva“, rekao je ministar Ružić.

On je izrazio zahvalnost EU zbog podrške Srbiji u realizovanju sistemskih reformi u oblasti obrazovanja u prethodnom periodu.

Na skupu, između ostalih, govorili su i ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović, ministarka za rad i zapošljavanje i socijalna pitanja Darija Kisić Tepavčević, ministar omladine i sporta Vanja Udovičić, ministarka za ljudska i manjinska prava Gordana Čomić, kao i predstavnici drugih relevantnih ministarstava.

Međuministarski savet je telo koje je u Republici Srbiji uspostavljeno radi delotvorne koordinacije, na najvišem nivou, svih aktivnosti potrebnih za uspešno i celovito sprovođenje obrazovne reforme, odnosno realizacije strateških ciljeva definisanih pre svega Strategijom razvoja obrazovanja i vaspitanja u Srbiji do 2030. godine, koja je usvojena u junu ove godine, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.