Reforma obrazovanja uz podršku Evropske unije

28. Maj 2021.

Evropska unija je najvažniji partner Srbije kada je reč o uvođenju novih standarda obrazovanja, razvoju programa nastave i učenja, stručnom usavršavanju nastavnika i finansiranju školske opreme. Cilj ove podrške je jačanje uloge obrazovanja kao temelja razvoja pojedinca i društva i usklađivanje sa potrebama tržišta rada, što je EU do sada podržala sa više od 100 miliona evra.

Prioritet podrške EU je osiguranje kvaliteta obrazovanja i postizanje jednakosti i pravednosti, kako bi svako dete ostvarilo svoje pravo na kvalitetno obrazovanje. EU je takođe doprinela boljem kvalitetu nastave i učenja modernizovanjem i opremanjem 175 srednjih škola i 27 fakulteta.

Kako bi se uskladio sistem obrazovanja sa potrebama tržišta rada, podržano je uspostavljanje Nacionalnog okvira kvalifikacija, koji je sistem obrazovanja učinio modernijim i uskladio ga sa evropskim standardima. Uvođenjem Nacionalnog okvira kvalifikacija povećava se zapošljivost na domaćem i međunarodnom tržištu rada.

Podrška EU doprinosi i uključivanju svakog deteta u obrazovanje kroz uvođenje inovativnih mehanizama podrške. U trenutku izazvanom pandemijom COVID-19, EU doprinosi prevazilaženju digitalnog jaza nabavkom digitalne opreme, osnivanjem digitalnih biblioteka i klubova za podršku učenju, kao i stručnim usavršavanjem nastavnika.

Obrazovne ustanove, učenici, studenti, nastavno osoblje i organizacije iz Srbije veoma aktivno i uspešno učestvuju u programu „Erasmus+“ u oblasti obrazovanja, mladih i sporta. Više od 15,000 mladih, studenata i nastavnika je učestvovalo u programima mobilnosti u poslednjih 7 godina. Srbija od 2019. godine učestvuje u programu potpuno ravnopravno sa državama članicama EU.

EU je podržala opremanje i renoviranje više od 300 škola i 50 predškolskih ustanova i nastavlja da posvećeno pruža podršku modernizaciji obrazovanja u Srbiji u skladu sa evropskim i svetskim trendovima