STUDIRANJE PO DUALNOM MODELU

7. Mart 2022.

Sa akademskom 2021/22. godinom počela je realizacija prvih studijskih programa po dualnom modelu studija u visokom obrazovanju. A da za takav model studiranja već postoji značajno interesovanje, dokaz su i 32 akreditovana studijska programa na devet visokoškolskih ustanova, kao i 75 akreditovanih kompanija koje su uključene u ovaj model studiranja uz rad, rekla je pomoćnica ministra prosvete Gabrijela Grujić na sastanku sa novinarima koji je organizovan uz podršku Redis 2030 projekta.

Dve godine nakon donošenja Zakona o dualnom modelu studija stekli su se uslovi za primenu tog modela i tako je učenje kroz rad, koje se već uspešno primenjuje na nivou srednjeg obrazovanja, sada dostupno i na sledećem obrazovnom nivou. Tako je omogućeno da i studenti, u različitim područjima rada i delatnosti, ovladaju potrebnim znanjima i veštinama shodno svojim afinitetima i da se integrišu u privredni sistem. „Mi smo zakonom odredili da je proces učenja kroz rad deo studijskog programa, nosi određeni broj ESP bodova, tako da će studenti koji se školuju po dualnom modelu uz diplomu dobiti i ozbiljnu referencu koja na najkvalitetniji način govori o njihovom radnom iskustvu“, kaže Gabrijela Grujić i dodaje da je time osiguran i potvrđen kvalitet obrazovanja i vrednovanje njihovog znanja.

Pomoćnik ministra za međunarodnu saradnju i evropske integracije Aleksandar Jović objasnio je na koji način je zakon prilagođen dualnom modelu obrazovanja i naglasio da je interesovanje privrede za ovaj model studiranja značajno i pokazuje da je dobro procenjena potreba za uvođenjem dualnog modela studiranja. „Mladi koji studiraju na ovaj način biće plaćeni 50% od osnovne cene rada na tom radnom mestu koje je kompatibilno izboru njihovog studijskog programa“, objasnio je Jović i još jednom odagnao sumnju da dualni model obrazovanja predstavlja način da poslodavci dođu do jeftine radne snage.

U razgovoru sa novinarima predstavnici ministarstva osvrnuli su se i na dosadašnje rezultate primene dualnog modela na nivou srednjeg obrazovanja. Prema njihovim rečima kroz dualni model u srednjem obrazovanju školuje se deset hiljada učenika, od kojih je dve hiljade već završilo školovanje. Uključeno je 150 srednjih škola sa 54 akreditovana programa i oko 800 kompanija. „To sve govori da je model dualnog obrazovanja zaživeo kao potreba jednog savremenog društva i da se sada kroz sistem visokog obrazovanja nadograđuje, osigurava kvalitet, rekao je pomoćnik ministra Jović.

Jedna od škola koja učestvuje u dualnom obrazovanju i može se pohvaliti uspehom primene ovog modela učenja jeste i Tehnička škola Pirot. Prema rečima direktora Milana Božića sve je veći broj učenika koji žele da se školuju po ovom modelu, a i interesovanje privrede od početka je prevazišlo sva očekivanja. „Razlog to je što na tržištu rada nema dovoljno obrazovane radne snage, a dualni model je jedan od načina da se taj jaz prevaziđe i da privreda sebi obezbedi kvalitetnu radnu snagu, učestvujući u njihovom obrazovanju“, rekao je Božić. 

Ima, međutim, i onih koji godinama obavljaju različite poslove, poseduju znanja i veštine za to, ali ne i stečene kvalifikacije. Od skora i za njih postoji rešenje – priznavanje prethodnog učenja. Ovaj postupak podrazumeva sticanje sertifikata kojim bi bile potvrđene njihove stručne kompetencije stečene kroz različite vrste obuka, životno i radno iskustvo. U projekat kojim je Evropska unija pružila podršku pilotiranju procesa priznavanja prethodnog učenja bile su uključene 32 škole. Tokom razgovora sa novinarima predstavnici ministarstva naglasili su da sertifikat o stručnim kompetencijama nije isto što i diploma stečena u sistemu obrazovanja.

„Priznavanje prethodnog učenja namenjeno je odraslim osobama bez diplome, da proceni iskustvo stečeno kroz razne vrste obuka, životno i radno iskustvo i da se za tako stečena znanja dobije uverenje o stečenim kompetencijama ili sertifikat kojim se potvrđuje stečena kvalifikacija“, objasnio je Iso Planić, direktor Politehničke škole Subotica, jedne od ustanova koja je akreditovana za postupak priznavanja prethodnog učenja. On je predstavio i kako izgleda put do sticanja sertifikata i naglasio da u svakoj akreditovanoj ustanovi postoje savetnici koji će svakog zainteresovanog voditi kroz postupak na čijem se kraju nalazi dokument kojim će i osobe bez formalno stečenog obrazovanja moći da konkurišu na tržištu rada. Sertifikati o priznavanju prethodnog učenja koje izdaju akreditovane ustanove priznate su i u inostranstvu, naglašeno je na sastanku.