Konsultacije o okviru za novu strategiju obrazovanja

18. Februar 2020.

Konsultacijama sa stručnom javnošću iz oblasti predškolskog i osnovnog obrazovanja, koje su održane u Beogradu 13. februara, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja predstavilo je deo okvira nove Strategije za razvoj obrazovanja do 2027. godine. Cilj konsultacija, koje će u narednom periodu biti održane u nekoliko gradova Srbije, o svim nivoima obrazovanja, jeste da se predstave strateški prioriteti, ključne promene u odnosu na prethodnu Strategiju, kao i novine koje će budući okvir doneti.   

Vaspitači, učitelji, nastavnici, direktori škola, predstavnici Nacionalnog prosvetnog saveta, nastavničkih fakulteta, sindikata, stručnih društava i međunarodnih partnerskih organizacija, koji su se u velikom broju odazvali pozivu ministarstva, dobili su mogućnost da sugestijama, predlozima i komentarima unaprede budući dokument, ali i da zatraže detaljnija objašnjenja pojedinih predloga rešenja. 

Ministar Mladen Šarčević kao prioritete u ovom segmentu strateškog okvira naveo je povećanje obuhvata predškolskim obrazovanjem dece urasta između 3 i pet i po godina, uz očekivanje da će u narednih pet godina biti dostignuto 95%. Pripremnim predškolskim programom već sada je obuhvaćeno 97% dece.

„Novu koncepciju predškolskog vaspitanja i obrazovanja „Godine uzleta“, koja je kao pilot projekat uvedena u tri ustanove, UNICEF je ocenio kao jednu od tri najbolje u Evropi. Sada se sprovode reforme čiji je cilj povećanje obuhvata dece unapređenjem prostornih kapaciteta, većim angažovanjem lokalnih samouprava na promociji ovog nivoa obrazovanja i savremenim pristupima“, izjavio je ministar.

Osim povećanja obuhvata na svim nivoima obrazovanja, u fokusu nove strategije biće razvoj ključnih kompetencija učenika, osnaživanje i razvoj ljudskih resursa i osavremenjivanje nastave i uslova u kojima se ona odvija. Predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja predstavili su najvažnije oblasti kroz koje će se ostvarivati prioriteti.

Državni sekretar Anamarija Viček predstavila je program za manjine, reafirmaciju vaspitne uloge škole i e-obrazovanja, inkluziju kao i obrazovne politike zasnovane na podacima. Pomoćnik ministra Milan Pašić govorio je o metodologiji izrade strategije, dopunskoj nastavi u inostranstvu kao i o povećanju obuhvata i smanjenju osipanja. Posebni savetnik ministra Gordana Kosanović istakla je značaj inicijalnog obrazovanja zaposlenih, dok je Jasmina Đelić načelnik Odeljenja za koordinaciju rada školskih uprava predstavila jednosmenski rad, samo i eksterno vrednovanje i nove strandarde.

Direktor Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Zlatko Grušanović govorio je o profesionalnom razvoju zaposlenih i novim resursima, a savetnik ministra za digitalizaciju u obrazovanju Katarina Aleksić o razvoju digitalnih kompetencija učenika i nastavnika i na taj način jačanju digitalnih kapaciteta ustanova. Direktor Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja Branislav Ranđelović i zamenik direktora Gordana Čaprić predstavili su praćenje i evaluaciju ocenjivanja, nacionalnih testiranja i malu maturu kao i kompentencije i programe.

Značajnu podršku u sprovođenju reforme obrazovanja Srbiji pruža i Evropska unija, koja je prepoznala važnost obrazovanja za rešavanje društvenih i ekonomskih izazova. Jedan od značajnih elemenata te pomoći je i podrška izradi novog strateškog okvira za razvoj obrazovanja, koji je predstavljen.