SPREČAVANJE RANOG NAPUŠTANJA ŠКOLOVANJA – ISКUSTVA IZ DRŽAVA EU

7. Januar 2022.

Rano napuštanje školovanja bilo je tema događaja na kome su se okupili predstavnici intersektorske radne grupe Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja koja se bavi sprečavanjem osipanja i ključni akteri iz drugih institucija, organizacija civilnog društva i lokalnih samouprava. Na događaju koji je u decembru organizovan uživo i onlajn u Beogradu i imao je tzv. pristup vršnjačkog ili horizontalnog učenja, predstavljene su različite metode koje se koriste u Evropskoj uniji u borbi protiv napuštanja škole. koja istražuje napuštanje škole kao deo sveobuhvatnih reformi obrazovnog sistema u Srbiji, koje i kroz projekat „Podrška EU za reformu obrazovanja u Srbiji – REDIS 2030" podržava Evropska unija. Okupljenim učesnicima, uživo u Beogradu i onima koji su događaj pratili onlajn, obratila je se državna sekretarka u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Ana Marija Viček koja je rekla, između ostalog, da samo intersektorskim pristupom i angažovanjem na svim nivoima možemo da sprovodimo efektivne mere za sprečavanje osipanja učenika iz sistema obrazovanja.  

Nakon toga, predstavnici Evropske agencije za posebne potrebe i inkluziju u obrazovanju, kao i stručnjaci sa univerziteta iz Belgije i Portugala i predstavnici projekta za smanjenje ranog napuštanja školovanja u Letoniji predstavili su perspektive i napore svojih zemalja za smanjenje ranog napuštanja školovanja. Predstavnica Agencije Antula Кefalinu prezentovala je ključne nalaze o ranom napuštanju školovanja, a vest sa događaja objavljena je i na sajtu Agencije.

Podaci su pružili opšte informacije o napuštanju školovanja i načinima za njegovo smanjenje i ilustrovali trenutnu situaciju u različitim zemljama Evropske unije. Profesori sa Univerziteta u Portu, Elena Arauho i Eunise Masedo, govorili su o politici sprečavanja ranog napuštanja školovanja u Portugalu, Švedskoj i Poljskoj sa fokusom na društvenu uključenost učenika u srednjem stručnom obrazovanju.  Profesor Noel Кlik sa Univerziteta u Antverpenu, govorio je o ulozi podrške u obrazovanju i prepoznavanju resursa u i van škole. Inese Vilane, vođa projekta za smanjenje ranog napuštanja školovanja u Letoniji, predstavila je iskustva iz te države, zajedno sa svojim timom.

Nakon svake prezentacije, kratko su predstavljena iskustva Srbije u tim oblastima, a na samom kraju se razvila živa diskusija čime je i postignut cilj događaja – da zainteresovane strane u Srbiji saznaju kako različite zemlje rade na smanjenju broja učenika koji napuštaju školu i uporede to sa situacijom u našoj zemlji.  Prepoznato je da rano napuštanje škole utiče na životne šanse učenika, smanjujući njihove mogućnosti da uđu na tržište rada i često dovodi do loših zdravstvenih ishoda i socijalne isključenosti.