Znanjem menjamo sve(t)

22. Novembar 2021.

Nacionalna kampanja pod sloganom Znanjem menjamo sve(t) uspešno je završena u novembru 2021. Cilj ove promotivne i medijske kampanje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Delegacije Evropske unije u Srbiji, bio je da predstavi najvažnije rezultate reforme obrazovanja u prethodnom periodu.

Kroz seriju TV i radio reklama i internet video materijala, kampanja prikazuje primere rezultata reforme koja je usmerena na povećanje kvaliteta obrazovanja i uključivanje svakog deteta u proces nastave i učenja, kao i usklađivanje obrazovanja u skladu sa interesovanjima učenika i potrebama tržišta rada.

Kampanja je predstavila i primere dobre prakse i uspehe pojedinaca koji su već odabrali svoje profesije: nastavnika i profesora, kuvara, pilota, naučnika, vozača, veterinara i drugih koji su kroz obrazovanje stekli znanja i veštine za ostvarivanje ličnog i profesionalnog razvoja.

Tokom trajanja kampanje emitovan je video sadržaj na televizijskim kanalima, najčitanijim portalima kao i na društvenim mrežama. Širom Srbije, na bilbordima, stajalištima i u vozilima gradskog prevoza, predstavljeni su ključni rezultati reforme i saradnje EU i Srbije u sektoru obrazovanja.Na društvenim mrežama tokom oktobra i novembra 2021. organizovan je konkurs namenjen srednjoškolcima za video materijale.

I nakon završetka kampanje, video sadržaj će biti dostupan na stranici https://www.mpn.gov.rs/znanjem-menjamo-svet/.

Кampanju je finansijski podržala Evropska unija kroz projekat Redis 2030. Evropska unija, kao najveći donator u Srbiji, podržava modernizaciju sistema obrazovanja i usklađivanje sa standardima i praksama zemalja EU. Od 2003. godine, EU je donirala više od 100 miliona evra za reformu sektora obrazovanja – za unapređenje predškolskog vaspitanja i obrazovanja, reformu srednjeg stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, renoviranje i opremanje škola i fakulteta, podršku inkluzivnom obrazovanju. Pomoć EU realizovana je kroz brojne projekte i programe u partnerstvu sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja sa kojim će EU nastaviti da radi na reformi sektora obrazovanja.